rutland ježek, advokátní kancelář

 

AKTUALITY

5.3.2018 Zajímáte se aktivně o aplikaci GDPR v Česku? Návrhy zákonů zavádějící evropské nařízení o ochraně osobních údajů jsou již k dispozici Číst více

26.2.2018 rutland ježek advokátní kancelář k novým povinnostem při evidenci skutečných majitelů právnických osob v České republice od 1. 1. 2018... Číst více

Michal Dobiáš, advokát z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Lease of business premises. Číst více

Eliška Čáslavská, advokátka z advokátní kanceláře rutland ježek publikovala článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Steps for acquiring a czech trade licences. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Most important changes in czech law for entepreneurs in 2018. Číst více

Roman Macháček, advokát z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Incorporating a joint-stock company. Číst více

Starší aktuality

 

 

Partneři

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

Odborné zkušenosti

rutland ježek, advokátní kancelář

leden 2010

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

duben 2009 - prosinec 2009

White & Case, Praha

září 2006 - duben 2009

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Praha

říjen 2001 - červenec 2006

 

Profesní asociace

Česká advokátní komora

 

Vzdělání

Ph.D., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2007

JUDr., Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2003

Mgr., Palackého univerzita, Právnická fakulta, Olomouc, 2000

 

Jazyk

čeština, angličtina, němčina

 

Právo nemovitostí

Mojmír Ježek poskytuje právní poradenství v oblasti práva nemovitostí, zejména v oblasti komplexní právní prověrky projektů, jejich prodeje a nákupu, stavebního práva a včetně vyplývajících soudních sporů.

 

Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Mojmír Ježek má bohaté zkušenosti v národních a mezinárodních rozhodčích řízeních vedených v souladu s pravidly ICC. Mojmír Ježek zastupuje řadu klientů ve sporech probíhajících před českými soudy v oblasti práva nemovitostí, obchodního práva, práva obchodních společností, směnečného práva a soutěžního práva. Mezi nejvýznamnější spory, kterých se Mojmír Ježek účastnil, patří například ICC rozhodčí řízení v Paříži o částku ve výši cca. 300 milionů dolarů.

 

Právo obchodních společností, Fůze a Akvizice

Mojmír Ježek se dále specializuje na oblast práva akciových společností a společností s ručením omezeným a poskytuje v této oblasti poradenství domácím i zahraničním společnostem při fůzích a jiných korporátních přeměnách.

 

Právo duševního vlastnictví

Mojmír Ježek poskytoval právní poradenství klientům v nejrůznějších oblastech práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, nekalé soutěže a autorského práva.

 

Evropské právo
Mojmír Ježek se specializuje na oblast práva EU nejen ve své praxi, ale i při své publikační činnosti v oblasti právní teorie. Vedle nesčetného množství odborných článků zaměřených na implementaci práva EU do českého právního systému se Mojmír Ježek zaměřuje na procedurální aspekty vlivu práva EU na řízení před českými soudy a úřady a dále na řízení před Soudním dvorem a Tribunálem. V této oblasti vydal vzorová podání k evropským soudům v rozsáhlé sbírce vzorových smluv a podání. V praxi se Mojmír Ježek zabývá aplikací práva EU v mnoha oblastech, především v oblasti nabývaní nemovitostí cizinci v České republice a v oblasti právní úpravy nekalé soutěže.

 

Ocenění

Mojmír Ježek byl oceněn, a to zejména v oblasti práva nemovitostí a stavebního práva, publikacemi Legal500 (2011, 2012, 2013, 2014) a IFLR1000 (2013, 2014).

 

e:

m: +420 777 192 338

 

 

Tématické zařazení:

 » Náš tým  » Partneři