rutland ježek

 

AKTUALITY

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům příjemné prožití vánočních svátků a šťasný Nový rok Číst více

9.12.2017 Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2018 Číst více

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již osmý vánoční večírek. Číst více

17.10.2017 rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2018), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Forms of business activities in the Czech Republic. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Legal news for entrepreneurs in 2016 Číst více

Starší aktuality

 

 

Restrukturalizace a insolvence

Advokátní kancelář rutland ježek má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně poskytování právního poradenství pro insolvenční správce, asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a hodnocení restrukturalizačních projektů společností blízkých stavu úpadku. Zvláštní zkušenosti pak mají právníci rutland ježek s poskytováním následujících služeb:

 

  • zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců
  • poradenství při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení
  • poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení
  • poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností
  • poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání

 

IFLR1000

 

Online kontrola českého insolvenčního rejstříku - rj insolvency check


Nabízíme automatickou kontrolu českého insolvenčního rejstříku a sledování stavu obchodních partnerů. Náš program zasílá na zadané e-mailové adresy informace o vyhlášení insolvenčního řízení a o změnách jeho průběhu. Díky včasnosti našeho upozornění můžete bezpečně spravovat své pohledávky a obchodní vztahy s českými dlužníky a obchodními partnery a minimalizovat případné ztráty v důsledku neaktuálních informací.


Český insolvenční rejstřík spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR obsahuje veškeré informace týkající se českých právnických a fyzickým osob, na které byl podán insolvenční návrh nebo které se nacházejí se v insolvenčním řízení. Informace jsou v českém insolvenčním rejstříku pravidelně aktualizovány. Například zahájení insolvenčního řízení se zveřejňuje do 2 hodin poté, kdy byl soudu doručen insolvenční návrh.


Nutnost pravidelné kontroly českých pohledávek a dlužníků


Informace zveřejněné v českém insolvenčním rejstříku mají zásadní význam zejména pro všechny podnikatele, kteří obchodují s českými firmami a osobami a mají za nimi splatné i nesplatné pohledávky. Věřitel přihlásit svou pohledávku ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku k přihlášení pohledávek, a to musí na speciálním formuláři, jinak o svoji pohledávku fakticky přijde a tato nebude v insolvenčním řízení uspokojena. Tato lhůta je přitom poměrně krátká, od 30 dnů do 2 měsíců. Pokud se věřitel o insolvenčním řízení nedozví, může přijít během několika desítek dnů o značné sumy. Přihlásit je nutné veškeré splatné, nesplatné i podmíněné pohledávky, i ty které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.


Informace o zahájení insolvenčního řízení má zpravidla vliv na další obchodní styk s českými firmami a osobami. Bez této informace nelze správně zhodnotit další obchodní vztahy s potenciálně nedůvěryhodným partnerem.


Pro české podnikatele má navíc informace o podaném insolvenčním návrhu význam s ohledem na 15 denní lhůtu k podání návrhu na vyhlášení moratoria. Pokud se opozdí, je návrh na vyhlášení moratoria automaticky odmítnut.


Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou navíc doručována i veškerá soudní rozhodnutí.


Podrobnější informace o insolvenčním zákonu, insolvenčním rejstříku a souvisejících pojmech a procesech se můžete dočíst na oficiálním webu českého soudnictví - www.justice.cz nebo na http://insolvencni-zakon.justice.cz/ nebo je rádi zodpovíme na Váš dotaz adresovaný na nebo .

 

5 důvodů pro on-line kontrolu českého insolvenčního rejstříku od rj insolvency check:

 

  • neustálý přehled o situaci českých klientů, odběratelů a jiných obchodních partnerech
  • informace o každé sledované společnosti a osobě a probíhajícím insolvenčním řízení každý den na Váš e-mail
  • kontrola prostřednictvím obchodní firmy a jména, identifikačního čísla nebo rodného čísla
  • okamžitá právní podpora v případě zahájení insolvenčního řízení a dotazů ohledně české insolvence
  • nízká cena a úspora Vašeho času

 
Ceník služeb

 

Bezplatná zkouška po dobu 30 dnů.


BEZPLATNÁ KONTROLA U POHLEDÁVEK SPRAVOVANÝCH rutland ježek, advokátní kancelář!


rj insolvency check basic - sledování až 10 subjektů na 1 rok s 3 importy zdarma 999,- Kč (EUR 40).
rj insolvency check standard - sledování až 100 subjektů na 1 rok s 6 importy zdarma 2 999,- Kč (EUR 120).
rj insolvency check full - sledování neomezeného množství subjektů na 1 rok s 12 importy zdarma 5 999,- Kč (EUR 240).
Každý další import nad rámec sjednaného počtu 199,- Kč.
Ceny jsou bez DPH (20%).

 

Kontaktní informace
Případné připomínky ohledně fungování aplikace rj insolvency check zasílejte na emailovou adresu .
Provozovatelem webové aplikace je společnost rj consultancy s.r.o.