rutland ježek

 

AKTUALITY

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům příjemné prožití vánočních svátků a šťasný Nový rok Číst více

9.12.2017 Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2018 Číst více

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již osmý vánoční večírek. Číst více

17.10.2017 rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2018), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Forms of business activities in the Czech Republic. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Legal news for entrepreneurs in 2016 Číst více

Starší aktuality

 

 

Pro média

Zahájení pro bono aktivit advokátní kanceláře rutland ježek

Advokátní kancelář rutland ježek navazuje na dosavadní aktivity členů svého týmu a zřídila novou pro bono praxi v oblasti právních a daňových služeb na českém trhu...

 

Praha, 19.7.2010

 

Advokátní kancelář rutland ježek navazuje na dosavadní aktivity členů svého týmu a zřídila novou pro bono praxi v oblasti právních a daňových služeb na českém trhu. Tímto krokem se přihlašuje k společenské a etické odpovědnosti spojené s výkonem advokacie a daňového poradenství a bude proto do budoucna v rámci svých možností dobrovolně poskytovat bezplatné služby ve prospěch neziskových organizací a znevýhodněných osob.

 

Mezi první pro bono aktivity advokátní kanceláře rutland ježek patří bezplatné právní poradenství poskytované Rakouskému gymnáziu v Praze o.p.s. (www.oegp.cz) v rámci jejich aktivit.

 

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. je soukromé šestileté gymnázium založené v rámci kulturní smlouvy mezi Rakouskem a Českou republikou v roce 1991 a orientuje se především na české studenty. Vyučování se koná zejména v německém jazyce. Školné je ve srovnání s ostatními soukromými školami velmi nízké. Roční školné odpovídá jedné průměrné měsíční mzdě, aby umožnilo přístup na gymnázium co možná nejvíce zájemcům bez ohledu na sociální postavení rodiny. „Je nám potěšením, že se advokátní kancelář rutland ježek zasazuje pro kulturu, umění a školství a tímto přináší nepřímo příspěvek pro naši mládež. Úsporná opatření státu v oblasti školství jsou bohužel realitou, i když se administrativní zátěž zvyšuje. Právní pomoc je nutná, aby bylo možné zajistit správné dodržování množství povinností stanovených zákonem i různými nařízeními. Pro bono aktivitami advokátní kanceláře rutland ježek nám zůstává více finančních prostředků pro výuku mládeže a vlastní pedagogickou nabídku školy" ocenil tyto aktivity předseda správní rady Mag. Gerhard Perst a ředitelka školy Mag. Isabella Benischek.

 

Kontakt pro média:

Mojmír Ježek, partner

rutland ježek, advokátní kancelář

t:          +420 226 236 600

            +420 777 192 338

e:        

 

O rutland ježek:

Advokátní kancelář rutland ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích. Členové týmu rutland ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.rutlandjezek.com.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Pro média  

 » Aktuality