rutland ježek

 

AKTUALITY

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům příjemné prožití vánočních svátků a šťasný Nový rok Číst více

9.12.2017 Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2018 Číst více

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již osmý vánoční večírek. Číst více

17.10.2017 rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2018), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Forms of business activities in the Czech Republic. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Legal news for entrepreneurs in 2016 Číst více

Starší aktuality

 

 

Pro média

rutland ježek, advokátní kancelář rozšířila svůj tým o nové posily z řady advokátních koncipientů a daňových poradců

Advokátní kancelář rutland ježek rozšířila svůj tým o nové posily z řady advokátních koncipientů a daňových poradců.

 

Tisková zpráva

 

Praha, 2.5.2012

 

Advokátní koncipienti:

 

Mgr. Michal Dobiáš

 

Michal rozšířil počet advokátních koncipientů v kanceláři rutland ježek a navázal zde na svou dosavadní praxi právního asistenta. Michal vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a část svého studia absolvoval také v Budapešti. Michal se zaměřuje na obchodní právo, zejména na agendu vedení sporů, nemovitostí a obchodních společností; zabývá se též medicínským právem a pracovním právem. Před nástupem do advokátní kanceláře rutland ježek v říjnu 2010 pracoval jako právní asistent též v advokátní kanceláři zaměřené na vymáhání pohledávek. Zároveň získal zkušenosti v širokém spektru právních odvětví při stážích u obvodních soudů pro Prahu 4 a 8 a dále jako koordinátor neziskového projektu právní poradny pro osoby ve finanční tísni. Mezi Michalovy koníčky patří cestování, architektura a literatura.

 

JUDr. Petr Miroš

 

Petr pracuje v advokátní kanceláři rutland ježek na pozici advokátního koncipienta. Po dokončení studia na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze absolvoval rigorózní zkoušku se zaměřením na právo autorské, právo duševního vlastnictví a právo soutěžní se specializací na prostředí internetu. Petr se zaměřuje jak na právo soukromé, a to zejména na obchodní právo, oblast korporátní a nemovitostní, a dále též na právo duševního vlastnictví a právo v oblasti IT. Před nástupem do advokátní kanceláře rutland ježek pracoval Petr jako právní asistent pro advokátní kancelář Gürlich & co. a na začátku roku 2011 pro samostatného advokáta JUDr. Petra Novotného se zaměřením na občanské, obchodní a pracovní právo. Petr absolvoval studijní program na Manchester Metropolitan University, School of Law. Petr rád hraje na kytaru, lyžuje a zajímá se o četbu.

 

Mgr. Azra Čauševič

 

Azra zahájila svou koncipientskou praxi, poté co u rutland ježek úspěšně pracovala jako právní asistentka. Azra studovala na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v Barceloně absolvovala úvod do španělského práva „Introducció al Dret Espanyol". Azra se zaměřuje na obchodní právo, pracovní právo, imigrační právo a právo azylu a uprchlictví. Před nástupem do advokátní kanceláře rutland ježek pracovala jako právní asistentka pro advokátní kancelář Havel & Holásek, se zaměřením na obchodní, občanské a pracovní právo a dále na vymáhání pohledávek a také pro advokátní kancelář BBH jako asistentka. Ve volném čase se Azra věnuje umění, cestování a hraní golfu.

 

 

Mgr. Eliška Čáslavská

 

Eliška posiluje tým koncipientů v advokátní kanceláři rutland ježek jako advokátní koncipientka. Eliška se zaměřuje na právo soukromé, zejména na obchodní právo, na oblast korporátní a nemovitostní, na pracovní právo a na právní vztahy s mezinárodním prvkem. Před nástupem do advokátní kanceláře rutland ježek pracovala Eliška jako právní asistentka pro advokátní kancelář Noerr s.r.o., kde získala zkušenosti zejména z oblasti obchodního, občanského, pracovního a mezinárodního práva. Eliška absolvovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a dále absolvovala zahraniční studijní pobyt v rámci programu LLP Erasmus na Universität Passau, Juristische Fakultät, kde získala závěrečný diplom Urkunde über Grundkenntnisse des deutschen Rechts. Mezi její záliby patří jachting, vysokohorská turistika a divadlo.

 

Daňoví poradci:

 

Mgr. Jaroslav Chýle

 

Jaroslav v rámci své praxe nezávislého daňového poradce též úzce spolupracuje s advokátní kanceláří rutland ježek, zejména v návaznosti na individuální potřeby jejích klientů v oblasti českého a mezinárodního daňového práva. Jaroslav je zkušený daňový poradce, který se zaměřuje zejména na otázky daňového plánování a mezinárodního zdanění. V rámci své dlouholeté praxe se podílel na řadě významných transakcí v České republice. Zastával také několik vedoucích pozic v oblasti daňového a ekonomického poradenství, včetně advokátní kanceláře Clifford Chance a poradenské společnosti Arthur Andersen. Kromě toho byl vedoucím divize finančních produktů a daňovým expertem společnosti Raiffeisen Capital, podílel se na daňovém poradenství v oblasti fúzí a akvizic a také daňovým ředitelem skupiny ABB v České republice, kde byl zapojen do významných rozhodovacích procesů při akvizicích a řešení mezinárodních daňových otázek.  Ve svém volném čase se Jaroslav věnuje fotografování, sportu a horské turistice.

 

Ing. Bc. Kateřina Schrollová

 

Kateřina úzce spolupracuje s advokátní kanceláří rutland ježek, zejména v návaznosti na individuální potřeby jejích klientů v oblasti českého daňového a účetního práva. Kateřina se jako nezávislý daňový poradce zaměřuje zejména na zdanění fyzických osob, oblast sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, v neposlední řadě též na problematiku účetnictví. V rámci své předchozí praxe Kateřina pracovala pro české i zahraniční klienty z různých oborů, její zkušenosti tak pokrývají nejen české daňové otázky, ale též oblast mezinárodního zdaňování při současné interakci dvou či více daňových jurisdikcí. S ohledem na své zaměření se pak zejména věnovala problematice dopadů navrhovaných struktur na zdanění fyzických osob a jejich odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, většinou při současném působení několika jurisdikcí (tj. od stanovení daňové rezidence dle příslušných předpisů až po přípravu daňových přiznání). Vliv nastavovaných struktur na odvody fyzických osob je vždy jedním ze zásadních aspektů finálního rozhodnutí o volbě dané struktury, a je proto nutno věnovat mu patřičnou pozornost již na počátku plánovaných změn. Kateřina se též podílela na daňových a účetních prověrkách (due diligence) právnických osob v rámci různých akvizic a přeměn s cílem identifikace a kvantifikace případných daňových a účetních rizik dané transakce. V neposlední řadě v rámci své praxe také připravovala různá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování k různým daním českého daňového systému. Největším koníčkem Kateřiny je její rodina, má ráda český film, a sport.

 

 

Kontakt pro média:

Monika Rutland, partner

rutland ježek, advokátní kancelář

t:             +420 226 236 600

e:           

 

 

O rutland ježek:

Advokátní kancelář rutland ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích. Členové týmu rutland ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a privátní klientele. Více informací na www.rutlandjezek.com.

Tématické zařazení:

 » Pro média