rutland ježek

 

 

 

Aktuality

Návrh novely nového občanského zákoníku pro rok 2015 - účast druhého manžela v obchodní korporaci

rutland ježek, advokátní kancelář informuje o návrhu na změnu úpravy účasti druhého manžela v obchodní společnosti nebo družstvu v roce 2015

 

Dne 7.11.2014 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo návrh první novely nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), která by měla vyřešit nejasnosti spojené s nabytím podílu v obchodní korporaci jedním z manželů za trvání manželství.

 

Nový občanský zákoník rovněž přinesl aplikační problém v souvislosti s tím, zda nabytím podílu v obchodní společnosti nebo družstvu jedním z manželů za trvání manželství byla založena účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvo. Novela ustanovení § 709 odst. 3 nového občanského zákoníku jednoznačně navahuje určit, že nabytí podílu za trvání manželství nezaloží účast druhého manžela v obchodní společnosti nebo družstvu (s výjimkou bytových družstvech), i když se takový podíl stane součástí společného jmění obou manželů.

 

Nicméně, návrh novely nového občanského zákoníku doposud neprošel legislativním procesem, a tudíž nelze vyloučit, že tento výkladový problém vyřeší až judikatura vyšších soudů.

Tématické zařazení:

 » Aktuality