rutland ježek

 

 

 

Aktuality

Návrh novely nového občanského zákoníku pro rok 2015 - forma plné moci

rutland ježek, advokátní kancelář upozorňuje na návrh změn ohledně formy plné moci v roce 2015

 

Dne 7.11.2014 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo návrh první novely nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), která by měla odstranit problémy spojené s povinností dodržet formu plné moci pro určitá právní jednání.

 

Poslední věta § 441 odst. 3 nového občanského zákoníku stanovila, že plná moc musí být udělena v téže formě, jaká se vyžaduje pro právní jednání, ke kterému byla tato plná moc udělena. Toto  ustanovení přinášelo v praxi mnohé výkladové problémy, zejména ve věcech zastupování jediného společníka při rozhodování v rámci působnosti valné hromady obchodní korporace. V praxi bylo mnohdy vyžadováno, aby plná moc udělená jediným společníkem, a to i advokátovi, byla udělena ve formě notářského zápisu.

 

Mála novela nového občanského zákoníku ovšem navrhuje zakotvit, že ve vyjmenovaných případech bude dostatečná plná moc s úředně ověřeným podpisem.

 

Jedná následující právní jednání:

 

  • ve věcech obchodních korporací,

  • je-li zmocnitelem podnikatel při podnikatelské činnosti, nebo

  • je-li zmocněncem advokát.

 

Nicméně, návrh novely nového občanského zákoníku doposud neprošel legislativním procesem, a tudíž nelze vyloučit, že povinnost dodržet formu plné moci pro určitá právní jednání bude z nového občanského zákoníku nakonec úplně odstraněna.

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality