rutland ježek

 

 

 

Aktuality

Návrh novely zákona o obchodních korporacích pro rok 2015 - stanovy bytových družstev

rutland ježek, advokátní kancelář představuje novinky v oblasti přizpůsobení stanov bytových družstev v roce 2015

 

Dne 7.11.2014 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo návrh první novely zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.), která by měla odstranit nejpalčivější problémy týkající se povinnosti bytových družstev přizpůsobit stanovy nové právní úpravě. Zákon o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) nahradil s účinností od 1.1.2014 obchodní zákoník (zák. č. 513/1991 Sb.)

 

Stanovy bytových družstev vzniklých před 1.1.2014 nebudou muset obsahovat náležitosti uvedené v § 731 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). V praxi činil požadavek na přizpůsobení stanov bytových družstev velké problémy, když byl vyžadován souhlas v zásadě všech členů družstva.

 

Nicméně, jedná se pouze o návrh novely zákona o obchodních korporacích, který zatím neprošel legislativním procesem. Lze tedy členům bytových družstev doporučit, aby pozorně sledovali legislativní novinky v roce 2015,

Tématické zařazení:

 » Aktuality