rutland ježek, advokátní kancelář

 

 

 

Aktuality

Pozvánka na šestý rj vánoční večírek 2015

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již šestý vánoční večírek, na kterém letos vystoupí Karel Gott Cover Band. Držíme Karlovi palce a přejeme mu brzké uzdravení!

 

 

 

Nová procedurální směrnice o azylu

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly směrnici č. 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, která měla být z velké části implementována do právního řádu České republiky do 20. července 2015. K jejímu provedení ale nedošlo. V současné době prochází legislativním procesem návrh zákona, který by měl novelizovat příslušné národní předpisy, zejména azylový a cizinecký zákon, a celou situaci tak vyřešit. Otázkou ale zůstává, do jaké míry tento návrh naplní cíle, které procedurální směrnice vytyčuje. Celé situaci nesvědčí ani fakt, že transpoziční lhůta již uplynula a ustanovení procedurální směrnice je možné dovolat se přímo.

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o., v ekonomickém magazínu Czech Bussines & Trade 2/2015 - podnikatelské úlevy v České republice

In 2015, legislative changes are continuing to facilitate business activities in the Czech Republic and reduce the administrative burden for businessmen. Not much, however, has changed as regards the general conditions for doing business, and the changes really mean simplification, not complication.

 

 

 

Monika Rutland, partnerka advokátní kanceláře rutland ježek v Hospodářských novinách ze dne 25.8.2015 na téma zakládání firem v Číně a Spojených arabských emirátech

Partnerka rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o. komentovala ve vydání Hospodářských novin z 25. srpna 2015 zakládání firem v Číně a Spojených arabských emirátech

 

 

 

Coctail párty 2015

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přáleté na koktail párty k 5. výročí založení kanceláře ve středu 27. května 2015 od 17:00 do 21 hodin.

 

 

 

Změny v zákonném předkupním právu spoluvlastníků a ve vztahu ke katastru nemovitostí od 1.1.2015

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář v časopise Czech Bussines & Trade 1/2015 na téma akciová společnost

 

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář hodnocena publikací IFLR1000

rutland ježek, advokátní kancelář, byla za rok 2014 zařazena do průvodce advokátními kancelářemi IFLR1000, který celosvětově hodnotí nejvýznamnější advokátní kanceláře daného regionu.

 

 

 

rutland ježek advokátní kancelář pro Doing Business in the Czech Republic pro rok 2014/2015...

rutland ježek advokátní kancelář přispěla do Doing Business in the Czech Republic pro rok 2014/2015 k tématům založení společnosti s ručením omezeným, získání živnostenského oprávnění, předsmluvní odpovědnosti a nájmu prostor sloužících k podnikání

 

 

 

PF 2015

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům veselé Vánoce a šťasný Nový rok 2015!

 

 

 

Strana výpisu

4