rutland ježek, advokátní kancelář

 

 

 

Aktuality

The joint-stock company is the second most common form of business corporations in the Czech Republic. How to establish such company?

Roman Macháček, koncipient z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Incorporating a joint - stock company.

 

 

 

The limited liability company is the most common form of business corporation in the Czech Republic. How to establish such company?

Roman Macháček, koncipient z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Incorporating a limited liability company

 

 

 

PF 2017

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům veselé Vánoce a šťasný Nový rok 2017!

rutland jezek advokátní kancelář PF 2017

 

 

 

Ne každý zákazník platí včas

rutland ježek, advokátní kancelář se vyjádřila k platební morálce v časopisu PLUS Českoněmecké obchodní komory v Praze...

 

 

 

Pozvánka na sedmý rj vánoční večírek 2016

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již sedmý vánoční večírek.

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář oceněna publikací IFLR1000

rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2017), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva.

 

 

 

Airbnb - problematika právního rámce „krátkodobých pronájmů" a možnosti obrany proti jejich provozovatelům

 

 

 

 

Drogy? Netolerujeme, zní od zaměstnavatelů

 

 

 

 

Okruh potenciálních dědiců ze zákonné dědické posloupnosti podle nového českého občanského zákoníku

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Nová úprava přinesla mnoho důležitých změn v různých oblastech občanského práva, včetně práva dědického.

 

 

 

Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2016

Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákoníku práce, jejíž návrh byl zveřejněn dne 29. 2. 2016. Ke dni 30. 3. 2016 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Více informací...

 

 

 

Strana výpisu

3