rutland ježek, advokátní kancelář

 

 

 

Aktuality

Ne každý zákazník platí včas

rutland ježek, advokátní kancelář se vyjádřila k platební morálce v časopisu PLUS Českoněmecké obchodní komory v Praze...

 

 

 

Pozvánka na sedmý rj vánoční večírek 2016

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již sedmý vánoční večírek.

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář oceněna publikací IFLR1000

rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2017), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva.

 

 

 

Airbnb - problematika právního rámce „krátkodobých pronájmů" a možnosti obrany proti jejich provozovatelům

 

 

 

 

Drogy? Netolerujeme, zní od zaměstnavatelů

 

 

 

 

Okruh potenciálních dědiců ze zákonné dědické posloupnosti podle nového českého občanského zákoníku

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Nová úprava přinesla mnoho důležitých změn v různých oblastech občanského práva, včetně práva dědického.

 

 

 

Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2016

Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákoníku práce, jejíž návrh byl zveřejněn dne 29. 2. 2016. Ke dni 30. 3. 2016 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Více informací...

 

 

 

Pozvánka na šestý rj vánoční večírek 2015

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již šestý vánoční večírek, na kterém letos vystoupí Karel Gott Cover Band. Držíme Karlovi palce a přejeme mu brzké uzdravení!

 

 

 

Nová procedurální směrnice o azylu

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly směrnici č. 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, která měla být z velké části implementována do právního řádu České republiky do 20. července 2015. K jejímu provedení ale nedošlo. V současné době prochází legislativním procesem návrh zákona, který by měl novelizovat příslušné národní předpisy, zejména azylový a cizinecký zákon, a celou situaci tak vyřešit. Otázkou ale zůstává, do jaké míry tento návrh naplní cíle, které procedurální směrnice vytyčuje. Celé situaci nesvědčí ani fakt, že transpoziční lhůta již uplynula a ustanovení procedurální směrnice je možné dovolat se přímo.

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o., v ekonomickém magazínu Czech Bussines & Trade 2/2015 - podnikatelské úlevy v České republice

In 2015, legislative changes are continuing to facilitate business activities in the Czech Republic and reduce the administrative burden for businessmen. Not much, however, has changed as regards the general conditions for doing business, and the changes really mean simplification, not complication.

 

 

 

Strana výpisu

2