rutland ježek, advokátní kancelář

 

 

 

Aktuality

Trades are divided under the Czech Trades Licensing Act (Act No. 455/1991 Coll.) into notifiable trades, which can be obtained based on notification, and concession trades, which can only be pursued on the basis of a special business licence – a concession. Notifiable trades are categorised into three further groups: vocational, professional and unqualified.

Vojtěch Makovec, koncipient z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Steps for acquiring a Czech trade licence.

 

 

 

The joint-stock company is the second most common form of business corporations in the Czech Republic. How to establish such company?

Roman Macháček, koncipient z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Incorporating a joint - stock company.

 

 

 

The limited liability company is the most common form of business corporation in the Czech Republic. How to establish such company?

Roman Macháček, koncipient z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Incorporating a limited liability company

 

 

 

PF 2017

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům veselé Vánoce a šťasný Nový rok 2017!

rutland jezek advokátní kancelář PF 2017

 

 

 

Ne každý zákazník platí včas

rutland ježek, advokátní kancelář se vyjádřila k platební morálce v časopisu PLUS Českoněmecké obchodní komory v Praze...

 

 

 

Pozvánka na sedmý rj vánoční večírek 2016

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již sedmý vánoční večírek.

 

 

 

rutland ježek, advokátní kancelář oceněna publikací IFLR1000

rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2017), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva.

 

 

 

Airbnb - problematika právního rámce „krátkodobých pronájmů" a možnosti obrany proti jejich provozovatelům

 

 

 

 

Drogy? Netolerujeme, zní od zaměstnavatelů

 

 

 

 

Okruh potenciálních dědiců ze zákonné dědické posloupnosti podle nového českého občanského zákoníku

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Nová úprava přinesla mnoho důležitých změn v různých oblastech občanského práva, včetně práva dědického.

 

 

 

Strana výpisu

2